Onze School

Onze school

Op basisschool de Pleiaden kun je zijn wie je bent, met daarbij je eigen leerbehoeften. We dagen kinderen uit om optimaal te presteren en leggen hierbij de lat hoog. Door te werken met diverse niveaus in de groepen geven we de kinderen het onderwijs wat ze nodig hebben. 

 

Fijne sfeer

Wij vinden dat kinderen met plezier naar school moeten gaan. Een goede sfeer op school, fijne contacten tussen de leerlingen onderling en vertrouwen in de leerkrachten zijn daarbij heel belangrijk. 

Goede basis

 

Wij vinden dat taal, rekenen en lezen de belangrijkste vaardigheden zijn die kinderen op de basisschool leren. Hierin zijn de instructiemomenten erg belangrijk. Deze vakken zijn onderverdeeld in drie niveaus: ‘basis’ voor het reguliere programma, ‘verrijking’ voor aanvullende uitdaging en ‘breedte’ voor ondersteuning.  

Boeiend onderwijs

Voor de jongste kinderen is spel de basis van ons onderwijs. Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste én spel is voor hen dé manier om te leren. In alle groepen werken wij met de zaakvakken in thema’s. Tijdens dit thematisch werken, werken alle kinderen in groepen op hun eigen niveau aan hetzelfde project. 

 

 

Nieuwe ouders zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met de schoolleider voor een rondleiding. Een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u maken via ons telefoonnummer; 0255-511233 of via de mail; kindcentrum@pleiaden.nl.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

 

Marjolein Floris
Directeur