Leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad. Dit is een onderdeel van De Vreedzame school, een methode die we gebruiken om er voor te zorgen dat de kinderen op een fijne manier met elkaar om gaan en zich ook betrokken voelen bij de school. Ieder jaar worden hiervoor verkiezingen gehouden in de groepen 5, 6, 7 en 8. Als je gekozen, dan zit je een heel jaar in de leerlingenraad.

 

Wat doen wij in de leerlingenraad?

 

De leerlingenraad vergadert elke laatste woensdag van de maand samen met juf Linda. Wij praten dan over hoe het op school gaat en maken plannen om de school nog leuker en beter te maken.

 

Tijdens de eerste vergadering van de leerlingenraad hebben we taken verdeeld. De voorzitter let tijdens de vergadering op de tijd en zorgt dat we goed naar elkaar blijven luisteren. De secretaris maakt notities en schrijft na de vergadering een verslag. Ook schrijven we een verslag op de site over de vergadering, zodat iedereen kan lezen wat wij doen in de leerlingenraad. Het eerste verslag zal er binnenkort op staan.

 

Alle kinderen van de school kunnen het hele jaar hun ideeën vertellen. Wij bespreken dit dan in de leerlingenraad. Ook vragen de juffen en meesters hoe wij denken over dingen die zij willen veranderen op school.

 

De belangrijkste punten die we tot nu toe besproken hebben, zijn: het schoolplein (hoe komt het er uit te zien en wanneer is het af), leesboeken op school (wanneer gaat onze nieuwe bibliotheek open), hoe houden we de toiletten schoner en de kinderen hebben alle sterke punten, minder sterke punten van de school en hun wensen op een rijtje gezet. 

 

Dit is het eerste jaar dat we een leerlingenraad hebben en het is geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn en zich in willen zetten om onze school nog leuker en beter te maken!