Ouders

Ouders

Opvoeding is een taak voor ouders en school. Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en school dan ook erg belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij, van onze kant, stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Ouders moeten zich op school net zo thuis voelen als hun kinderen.

Ouders helpen op school
Gelukkig zijn heel veel ouders op verschillende manieren actief op De Pleiaden. Een basisschool als de onze kan en wil niet zonder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de oudercommissie spelen een belangrijke rol. Ook andere ouders zetten zich in bij veel activiteiten onder en na schooltijd.

Een paar voorbeelden:

  • Hulp bij de organisatie van festiviteiten
  • Hulp bij diverse activiteiten in en om de school
  • Begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje
  • Hulp bij (sport)activiteiten

Wij zijn altijd op zoek naar ouders die op welke wijze dan ook een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de school.