Ouders

Ouders

Staat u voor de keuze bij welke school u uw kind wilt aanmelden? Dan zijn wij graag bereid u met een persoonlijk gesprek en rondleiding meer te vertellen over onze basisschool De Pleiaden. 
Stuurt u dan bij voorkeur een mail naar info@pleiaden.nl of neem telefonisch contact op, telefoonnummer: 0255 511 233.

De kinderen kunnen het hele jaar worden aangemeld bij de schoolleider. Plaatsing is mogelijk vanaf de dag dat zij 4 jaar zijn geworden.

Heeft u al een keuze gemaakt voor onze school, dan kunt u hier het aanmeldformulier de Pleiaden en ouderverklaring downloaden. Als u uw kind wil aanmelden moet u het  inschrijfformulier + de ouderverklaring invullen en aan de schoolleider, Peter van Berkel of de administratie afgeven.

Met deze aanmelding gaat u akkoord met de regels en afspraken zoals in de schoolgids zijn weergegeven. Voor de volledige regelgeving t.a.v. de aanmelding verwijzen wij u naar ‘Aanmelding, Toelating en Weigering’.

Graag tot ziens op de Pleiaden!

Hiernaast vindt u onder andere informatie over de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, opvang en aanvragen van buitengewoon verlof.

Hier kunt u de brief over ouderbijdrage 2016-2017 downloaden.
Brief ouderbijdrage 2017

Nieuwsbrief Ouderraad

Hier kunt u de nieuwsbrief van de ouderraad downloaden.
Nieuwsbrief Ouderraad

Vacatures

We zijn op zoek naar nieuwe ouderraadsleden en verkeersouder(s).
U kunt contact opnemen via: ouderraad@pleiaden.nl