Hoofdluis

Hoofdluis

Het team van onze school heeft de navolgende procedure afgesproken t.a.v. de bestrijding van de hoofdluis:

De groepsleerkracht neemt met de ouders van het betreffende kind diezelfde dag contact op.
De ouders ontvangen een brief dat er hoofdluis is geconstateerd.
Na behandeling (als er dus geen levende luizen meer zijn) mogen de kinderen weer naar school.
Het kind dient zo snel mogelijk behandelt te worden.
Als er bij een kind langere tijd hoofdluis wordt geconstateerd, dan neemt de school contact op met de GGD, voor eventueel een huisbezoek en extra controle.
Direct na iedere vakantie luizencontrole.
Drie à vier weken na de vakantie opnieuw controle

Mevr. Vermeulen (moeder van Fay en Rose) is de coördinator. De controle op school is er niet ter vervanging van de controle door de ouders thuis. Die blijft nodig.

Via onderstaande link vindt u informatie over hoofdluis in een folder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Folder hoofdluis RIVM