HVO-lessen

HumanistischVormingsOnderwijs (HVO-lessen)

Al meer dan 10 jaar worden er op de Pleiadenschool HVO-lessen gegeven in groep 7 en 8, waarvan de afgelopen twee jaar ook in groep 5 en 6. De groepen doen eenmaal per week mee aan de lessen van 45 minuten, die binnen schooltijd worden gegeven. Op onze school is Henriëtte Zonneveld de HVO-leerkracht, zij verzorgt de lessen. Iedere woensdagochtend en donderdagochtend is zij op school en bereikbaar op h.zonneveldbos@hotmail.com Telefoon 06-23392577.

De lessen HVO : Humanistisch Vormingsonderwijs en levensbeschouwing. Het stimuleert leerlingen om kritisch en creatief na te denken over normen en waarden. Tijdens de HVO- lessen maken de kinderen spelenderwijs kennis met uitgangspunten als gevoel voor rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met elkaar. Kinderen leren op een creatieve manier onderzoeken wat ze zelf belangrijk, goed, leuk of vervelend vinden en hoe ze daar mee omgaan. Maar ze vergelijken ook hoe andere kinderen dat doen en leren luisteren naar wat anderen vinden, voelen, willen en doen.

Door gebruik tewereld maken van ervaringsgerichte werkvormen ontdekken kinderen waardevolle zaken in hun eigen leefwereld. De onderwerpen die in behandeld worden zijn o.a. sociale vaardigheden waar bij gewerkt wordt aan ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfrespect, luisteren en begrijpen wat er bedoeld word, conflicten oplossen, invoelen enz.. Maar er komen ook thema’s aan de orde als vriendschap, rechten van het kind, pesten, verliefd zijn, puberteit, anders zijn, verslaving en burgerschapsvorming (hierbij horen identiteit, participeren, samen leven en wereldburgerschap). Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In HVO- onderwijs leren kinderen door ontmoeting.

De HVO-lesstof heeft betrekking op een aantal van de kerndoelen die gelden voor het basisonderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen waar basisscholen zich op moeten richten bij de ontwikkeling van de leerlingen.
Bij Levensbeschouwing is de lesstof vakoverstijgend en komt terug in thema’s binnen wereldoriëntatie, maar natuurlijk ook in feesten en vieringen. De lessen kunnen de volgende kerndoelen in zich dragen: *Kunstzinnige oriëntatie
*Mondeling onderwijs
*Oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en wereld en Tijd.
Een school kan ervoor kiezen om aparte lessen levensbeschouwing te geven in overleg met vakdocenten HVO.

De HVO-lessen worden altijd verzorgd door docenten die de vakopleiding Humanistisch Vormingsonderwijs en levensbeschouwing hebben gevolgd. In de lessen gaat het om vorming en levensbeschouwing. Daarom dienen ouders/verzorgers toestemming te geven voor de deelname van hun kind aan de HVO-lessen en wordt er gewerkt met aanmeldingsbrieven, die mee gegeven worden aan de kinderen.
In maart/april zal er een proefles gegeven worden aan de groepen 4. Deze leerlingen kunnen het volgend schooljaar gaan deelnemen.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij:
Henriette Zonneveld –Bos