Ouderraad

Ouderraad

 

Iedere school heeft een ouderraad. Daarin zitten ouders die zich inzetten voor de school waar hun kinderen op zitten. De ouderraad heeft 2 verschillende rollen.

Ten eerste helpen de leden van de ouderraad het team van onderwijzers met de praktische organisatie van vele activiteiten. Ze helpen met versieren bij bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstfeest en de playback show. Ze doen boodschappen, bouwen op, breken af en ruimen op. Ouderraadsleden denken mee over goede doelen, thema voor de ouderavonden en zijn betrokken bij al dit soort activiteiten. Waar nodig worden vergunningen aangevraagd en wordt er overlegd met politie en gemeente. Ondersteuning van de school is nodig omdat leerkrachten natuurlijk aangesteld zijn om goed les te geven en het hen anders te veel tijd kost. Voor sommige zaken is een coördinator in de ouderraad aangesteld die het dan verder met een groep ouders uitvoert. Dit geldt voor de luizencontroles, de TSO-commissie en de verkeersouders. Deze werkgroepen doen zelf verslag op de ouderavond.

Ten tweede vormt de ouderraad een brug tussen ouders en de schoolleiding.

Die brugfunctie is zeer letterlijk. Ouders met een vraag of een probleem die het moeilijk vinden om pardoes de leerkracht aan te spreken of de directiekamer in te lopen (wat zonder meer mag en kan), kunnen bij de ouderraad aankloppen. De ouderraad helpt dan door een direct gesprek tot stand te brengen.

Het doel is, dat de schoolleiding, leerkrachten en ouders goed overleggen en samenwerken, zodat de kinderen goed les krijgen op een school waar het prettig voor hen is.

De ouderraad o­nderhoudt tevens contacten met de medezeggenschapsraad. Over de Medezeggenschapsraad leest u meer onder het item van de Medezeggenschapsraad.

Voor de ouderraad is het van belang om goed te weten wat de ouders van de kinderen vinden en voelen. Dat kan alleen als u o­ns vertelt wat u vindt en voelt. U kunt te allen tijde een ouderraadslid aanschieten om het te vertellen. U kunt ook gebruik maken van de OR postbus (ook wel ideeënbus) die in school hangt als u het liever op papier zet. Uiteraard zien wij u ook erg graag op de ouderavond komen om daar uw mening te geven.

De ouderraad heeft ook een email-adres: ouderraad@pleiaden.nl