ParnasSys ouderportaal en Parro

ParnasSys ouderportaal

Via het Parnassys ouderportaal kunt u de vorderingen van uw kind volgen.

Parnassys ouderportaal

Inloggegevens kwijt of geen inloggegevens ontvangen? Neem even contact op met school (kindcentrum@pleiaden.nl). 

 

 

 

 

 

 

Parro

Omdat wij u graag op een duidelijke manier willen informeren, hebben wij op De Pleiaden besloten om met Parro te werken.

U kunt Parro op uw mobiele telefoon of tablet downloaden. Geen onduidelijkheid of iets nu via de mail of via een briefje is verstuurd. Wij houden u op de hoogte van alle gebeurtenissen via Parro.