Samenwerking GGD, CJG en Socius

Even voorstellen…      Preventief Zorgteam van de Pleiaden

 

Carolyn Fromberg,  jeugdverpleegkundige bij GGD Kennemerland
Email: cfromberg@ggdkennemerland.nl   

Regulier contactmoment  5-jarige en groep 7.

 

 

U kunt terecht bij mij met vragen over o.a.:
Gezondheid, ontwikkeling van uw kind, leefstijl, groei, voeding, zindelijkheid, opvoeding, seksualiteit en vaccinaties.

 

 

Jolanda Meijer, jeugdarts bij GGD Kennemerland
Email: jmeijer@ggdkennemerland.nl

Regulier contactmoment 5 jarige en groep 7

 

 

U kunt terecht bij mij met vragen over o.a.:
Gezondheid, ontwikkeling en gedrag van uw kind, leerproblemen, leefstijl, groei, voeding, seksualiteit en vaccinaties.

 

 

Shivan Dekker, jeugdmaatschappelijk werk Socius

Email: sdekker@socius-md.nl
 
Kort durende begeleiding op school aan het kind

 

 

U kunt bij mij terecht voor ondersteuning bij o.a.:
Faalangst, rouwverwerking door scheiding/ziekte/overlijden,
verminderd zelfvertrouwen of weerbaarheid, motivatieproblemen en opvoedondersteuning.

 

 

 

Fleur Posma, CJG coach bij CJG IJmond
Email: f.posma@cjgijmond.nl .

 

 

 

U kunt bij mij terecht voor vragen en ondersteuning over het opgroeien en opvoeden van uw kind(eren).  
Begeleiding voor langere periode mogelijk en indien nodig kunnen we in overeenstemming met de ouders verwijzen naar andere vormen van jeugdhulp.