Vreedzame School

Wij zijn een vreedzame school!

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Bronvermelding: www.devreedzameschool.nl

De klas en de school als oefenplaats!

De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klassencultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en in de omgeving van de school. De kinderen leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. Op deze manier zijn de klas en de school een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.