Verlof aanvragen

Vanaf hun 5e verjaardag zijn kinderen leerplichting. Je zoon of dochter mag dan niet meer zonder toestemming wegblijven van school. Het kan zijn dat je voor je kinderen een dag vrij wilt of moet vragen, bijvoorbeeld voor een bruiloft of begrafenis. Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties gelden richtlijnen waar onze school zich strikt aan houdt. Zo zijn ouders verplicht dit verlof schriftelijk aan te vragen. Het aanvraagformulier kun je op school ophalen. De directeur beslist of het verlof wordt toegekend. Bij een verlof voor langer dan 10 dagen is ook toestemming van de leerplichtambtenaar nodig.