Samenwerking tussen school en ouders

Opvoeden is een taak voor ouders én school. Daarom vinden we samenwerken belangrijk. We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over het wel en wee van je kind. Als er thuis belangrijke gebeurtenissen zijn, horen we dat ook graag.

Ouders helpen op school

Veel ouders dragen op verschillende manieren een steentje bij in Kindcentrum De Pleiaden. Bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad en de oudercommissie, maar ook bij activiteiten op school, zoals:

  • Het vieren van feestdagen
  • Begeleiding tijdens uitstapjes
  • Begeleiding bij sport- en creatieve activiteiten

Wil je ook helpen met een activiteit organiseren of meedenken over de school? Laat het weten aan de leerkracht van je kind. Ieders inbreng is welkom!

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten meedenken, en soms meebeslissen, over het beleid. De MR van De Pleiaden wil graag weten wat ouders en kinderen belangrijk vinden en hoe zij denken over het kindcentrum. De MR informeert, en luistert ook naar hun vragen en meningen. 

Heb je een vraag voor de MR of wil je een vergadering bijwonen? Mail dan naar mzr@pleiaden.nl.

Ouderraad

In de Ouderraad zitten ouders die zich inzetten voor de school. De raad heeft 2 rollen:

  • Leerkrachten helpen met het organiseren van activiteiten, zoals het versieren van de school met Sinterklaas. De Ouderraad denkt ook mee over de goede doelen die we steunen en thema’s voor de ouderavonden.
  • Een brug vormen tussen ouders en schoolleiding. Heb je een vraag of probleem en vind je het moeilijk om daarover met de leerkracht of directie te praten, dan kun je bij de ouderraad aankloppen. Een van de leden helpt je dan om in gesprek te gaan.  

De ouderraad wil graag weten wat er speelt op school en dat lukt alleen als ouders vertellen wat ze vinden en voelen. Spreek dus gerust een van de leden aan of doe een briefje in de OR postbus op school. Mailen kan naar ouderraad@pleiaden.nl.

Ouder aan het woord:

“Voor ons is De Pleiaden een warm bad, waar je je in een grote school toch meteen thuis voelt.”

Sander en Danielle – Ouders van Rose