Ziekmelden

Als je kind ziek is, vragen we je dit zo snel mogelijk door te geven. Dat kun je op twee manieren doen:

  • Vóór 08:30 uur bellen naar school (0255 – 511 233)
  • Ziekmelden via Parro (bij absenties)