De leden van de Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten kiezen wie van hen in de MR komt. In het schooljaar 2022-2023 zijn dit de MR-leden:

Vertegenwoordiging ouders:

 • Kim Zuijderwijk – Voorzitter
 • Mariska Goede 
 • Leonie Purkins

Vertegenwoordiging leerkrachten:

 • Edith van Putten
 • Ingrid Kops
 • Eva Bastiaanse

Heb je een vraag voor de MR of wil je een vergadering bijwonen? Mail dan naar mzr@pleiaden.nl.

Vergaderdata

In schooljaar 2022 – 2023 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

 • MR 1: 12-09-2022
 • MR 2: 01-11-2022
 • MR 3: 12-12-2022
 • MR 4: 24-01-2023
 • MR 5: 13-03-2023
 • MR 6: 09-05-2023
 • MR 7: 26-06-2023

Notulen MR-vergaderingen

Via de volgende links kunt u de notulen van de vergaderingen teruglezen.

MR 1:
MR 2:
MR 3:
MR 4:
MR 5: