De leden van de Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten kiezen wie van hen in de MR komt. In het schooljaar 2022-2023 zijn dit de MR-leden:

Vertegenwoordiging ouders:

 • Mariska Goede 
 • Stephanie Langer – De Kort
 • Femke Langbroek

Vertegenwoordiging leerkrachten:

 • Edith van Putten
 • Ingrid Kops
 • Eva Bastiaanse

Heb je een vraag voor de MR of wil je een vergadering bijwonen? Mail dan naar mzr@pleiaden.nl.

Vergaderdata

In schooljaar 2022 – 2023 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld:

 • MR 1: 25-09-2023
 • MR 2: 13-11-2023
 • MR 3: 22-01-2024
 • MR 4: 19-03-2024
 • MR 5: 13-05-2024
 • MR 6: 09-07-2024

Notulen MR-vergaderingen

Via de volgende links kunt u de notulen van de vergaderingen teruglezen.